Топографічні знімання масштабів 1:500 - 1:10000 (в тому числі для генеральних планів)

Топографічні знімання — це комплекс робіт, які виконуються для отримання топографічних карт чи планів.

Ми пропонуємо Вам виготовлення топографічних планів масштабів 1: 500 – 1: 10 000

Топографічні плани масштабу 1:500 необхідні для створення виконавчого генерального плану ділянки будівництва і робочих креслень території забудови, з густою мережею підземних комунікацій, промислових підприємств, і т.д.

Топографічні плани масштабу 1:2 000 використовуються для розробки генпланів селищ і складання проектів детального планування районів міста (селища), планів великих промислових підприємств, окремих гідротехнічних споруд, теплових електростанцій і багатьох інших об'єктів, промислового і цивільного будівництва..

Топографічні плани масштабів 1:5000, 1:10 000 є основою для проектування залізничних, автомобільних доріг, магістральних каналів на стадії технічного проекту. Вони служать для складання топографічних і спеціальних планів більш дрібних масштабів

За результатами робіт Ви отримаєте погоджений з експлуатаційними органами топографічний план відповідного масштабу в електронному або/та паперовому вигляді.